Skip to content
Menu
Menu

Tepelné čerpadlá vzduch – voda pre vašu domácnosť

V súčasnej dobe je téma ekológie veľmi aktuálna a dotýka sa takmer všetkých oblastí nášho života. Preto pokiaľ chceme uchovať naše životné prostredie, je potrebné prehodnocovať tradičné prístupy k riešeniu uspokojovania našich potrieb. Týka sa to aj riešenia našich energetických nárokov spojených s bývaním.

Už pri plánovaní stavby rodinného domu, je potrebné venovať pozornosť spôsobu vykurovania, prípravy teplej vody, chladenia či riadeného vetrania s rekuperáciou.

V súčasnosti je platná legislatíva, ktorá núti projektantov, stavebné firmy, developerov k znižovaniu energetickej náročnosti budov. Pre zachovanie želaného komfortu pre budúcich obyvateľov stavieb je potrebné klásť veľký dôraz na tepelnú izoláciu budov, kvalitu okien a konštrukčných prvkov, ale aj nútenému vetraniu so spätným získavaním tepla /rekuperáciou/ a čo najekologickejším zdrojom tepla pre vykurovanie a prípravu TÚV. Najekologickejším lokálnym zdrojom tepla sa v súčasnosti ukazuje byť tepelné čerpadlo.

Základom zdroja tepla, ale aj chladu, by malo byť tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo využíva približne 75- 80% energie z okolitého vonkajšieho prostredia a premieňa ju na vykurovacie teplo. Medzi najpoužívanejšie a najobľúbenejšie tepelné čerpadlá z hľadiska investičnej náročnosti a finančnej návratnosti patria tepelné čerpadlá vzduch – voda, ktoré umožňujú získať teplo za použitia obnoviteľných zdrojov energie – zo vzduchu, takmer zadarmo a v neobmedzenom množstve.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda je vhodné pre novostavby, ale aj pri rekonštrukciách či modernizáciách rodinných domov.

Základom tepelného čerpadla vzduch – voda je chladiaci okruh, v ktorom prúdi chladivo. Vďaka tomu, dokáže odoberať energiu na prevádzku aj pri teplotách -20°C.

Tepelné čerpadlá vzduch – voda pre vašu domácnosť | Klimatizácie Bratislava

Tepelné čerpadlá vzduch – voda sa vyrábajú vo viacerých prevedeniach. Spravidla ich môžeme rozdeliť na dva základné typy:

  • Tepelné čerpadlá typu „Monoblok“ – jednotka s kompresorom a výparníkom a výmenník tepla s kondenzátorom pár chladiva tvoria jeden celok. Je to jedna jednotka umiestnená v exteriéri, ktorej výstupom je horúca voda. Nakoľko však hrozí v prípade výpadku energie, resp. poruchy riziko zamrznutia, je potrebné doplniť systém vykurovania o dodatočný výmenník tepla a použiť v primárnom okruhu s TČ nemrznúce médium / zmes vody a nemrznúcej kvapaliny/
  • Tepelné čerpadlá typu „Split“ – Chladiaci/vykurovací okruh TČ je rozdelený na dve časti. Vo vonkajšej jednotke je umiestnený kompresor a výparník chladiva so vstrekovacím ventilom, zatiaľ čo výmenník tepla s kondenzátorom pár chladiva je uložený vo vnútornej jednotke – „Hydroboxe“. V tomto prípade sú výstupom vonkajšej jednotky horúce pary chladiva, kde nehrozí riziko ich zamrznutia ani v prípade poruchy a preto odpadá nutnosť zaradenia do systému dodatočného výmenníka tepla.

Výhody tepelného čerpadla vzduch – voda

  • Jednoduchá inštalácia
  • Úspora nákladov na vykurovanie
  • Nižšie prevádzkové náklady nehnuteľnosti
  • Funguje za použitia obnoviteľných zdrojov energie
  • Nezávislosť od oleja, plynu, dreva
  • Veľmi tichá prevádzka
  • Možnosť využiť štátne dotácie

Tepelné čerpadlo vzduch – voda, najlepšie riešenie z ekonomického aj ekologického hľadiska,  s možnosťou získania dotácií.

Tepelné čerpadlá možno použiť aj ako jedno univerzálne zariadenie – v zime na vykurovanie, v lete na chladenie. Pre túto možnosť však treba zabezpečiť rozvody chladiacej vody proti kondenzácii. Väčšinou sa chladenie potom zabezpečuje prostredníctvom fancoilov napojených na samostatné chladiace okruhy a v chladiacej prevádzke sa vykurovacie okruhy odpájajú z okruhu. Je však možnosť použiť aj stropné či stenové chladiace panely.

Nakoľko sú TČ čerpadlá často inštalované ako primárny a mnohokrát jediný zdroj tepla je potrebné nimi zabezpečiť aj prípravu teplej úžitkovej vody /TÚV/. Z toho dôvodu je preto potrebné do systému zaradiť zásobník TÚV s dostatočne veľkou teplo výmennou plochou vykurovacieho „hada“ s prípadným doplnením o záložnú el. špirálu.

Pri TČ v prevedení SPLIT viacerí výrobcovia dnes už ponúkajú hydroboxy v kompaktnom estetickom prevedení so zabudovaným zásobníkom TÚV pre možnosť jeho umiestnenia aj do kuchyne či kúpeľne …

Hľadáte úsporné vykurovanie ? Alebo potrebujete vymeniť staré vykurovanie za lacnejšie ? Tepelné čerpadlo vzduch – voda.

Poradíme Vám pri výbere tepelného čerpadla a nájdeme optimálne riešenie pre Váš domov.

Tepelné čerpadlá Bratislava

Poskytujeme poradenstvo pri výbere vhodného tepelného čerpadla a odbornú inštaláciu vrátene dopojenia čerpadla do systému vykurovania a na rozvody teplej úžitkovej vody (TUV). Naši technici sú vyškolení a oprávnení na montáž tepelných čerpadiel.

Inštalujeme tepelné čerpadlá popredných svetových značiek vo všetkých aktuálnych modeloch.

Tepelné čerpadlá vzduch – voda pre vašu domácnosť | Klimatizácie Bratislava

Sme zapísaný do zoznamu zhotoviteľov pre projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA)”Zelená domácnostiam” a teda Vám vieme sprostredovať štátnu dotáciu na nákup tepelného čerpadla prostredníctvom uplatnenia pokážky vydanej SIEA.

Radi Vám vypracujeme ponuku na mieru.

Kontaktujte nás a my Vám urobíme obhliadku a vypracujeme cenovú ponuku zadarmo!

Posledné články

WordPress Lightbox