Skip to content
Menu
Menu

Vysoká energetická účinnosť klimatizácií SAMSUNG

  1. Smart inverter

Smart Inverter Samsung dokáže ušetriť až 80% energie.  Ideálnu teplotu udržuje bez neustáleho vypínania a zapínania kompresoru. I keď je cena klimatizácie so Smart Inverterem vyššiav porovnaní s cenou zariadenia bez invertoru, po čase sa rozdiel vyrovná – ušetríte náklady na spotrebovanú elektrinu.
Smart Inverter automaticky reguluje výkon jednotky podľa rozdielov želanej a aktuálnej teploty a zabezpečí vám optimálne pohodie.

Klimatizácia bez inverteru ( Non-inverter) se často vypíná při dosiahnutí želanej teploty. Preto je teplota v priestore veľmi kolísavá. To spôsobuje pocit nepohody.

Smart Inverter Samsung

Non – inverter

Klimatizácie bez invertu (Non - inverter)

Úspora energie

Úspora energie s klimatizáciami Samsung
  1. Zero Standby power

Nulová spotreba energie v Standby mode – 90% úspora.

Ak jezariadenie vypnuté, má zdokonalená riadiaca jednotka klimatizácie Samsung minimálnu spotrebu energie a dosahuje až 90% úsporu energie v pohotovostnom režime v porovnaní s klimatizácimi od iných výrobcov.

Zero Standby power - funkcie klimatizácií Samsung
  1. Smart Sawer

V režime Smart Saver pracuje kompresor klimatizácie najkratší možný čas, za ktorý se miestnosť ochladí, a tím šetrí el. energiu. S režimom Smart Saver si  môžete užívať pohodu v príjemnej klíme bez obáv z nákladov za spotrebu el. energie.

Smart Sawer - funkcie klimatizácií Samsung

Posledné články

WordPress Lightbox